Timo Hongell, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
434
 • LoRE
  Digitalisoinnin avulla kustannus- ja energiatehokkaampi konsepti laajan alueen ympäristön monitorointiin
 • SINNE
  The aim of the project is to demonstrate, pilot and study intelligent, scalable, air quality and noise measuring system
 • YMPYRÄ
  Ympyrä - Älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä
 • DustSense - Älykäs pölynvalvonta teollisuusalueella
  DustSense-hankkeessa kehitetään sensoriverkkoihin ja IoT-teknologioihin perustuvia älykkäitä pölyn monitorointiratkaisuja.
 • IoT-oppimisympäristö
  Hanke keskittyy kehittämään ammatillisen toisen asteen koulutuksen opetusta ja oppimateriaaleja IoT-teknologian avulla pyrkien lisäämään eri alojen opiskelijoiden ymmärrystä ja taitoja IoT-ratkaisujen soveltamisessa.
 • TAKOMO
  TAKOMO-hankkeessa toteutetaan ja kehitetään kokonaisvaltaisia älykkäitä ympäristömonitorointiratkaisuja teollisuuden tarpeisiin. Hankkeessa toteutettavien monitorointien avulla mahdollistetaan päästöjen reaaliaikainen seuranta ja niiden vähentäminen.