Jari Luomala, projektitutkija

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
432B
  • DustSense - Älykäs pölynvalvonta teollisuusalueella
    DustSense-hankkeessa kehitetään sensoriverkkoihin ja IoT-teknologioihin perustuvia älykkäitä pölyn monitorointiratkaisuja.
  • Laatua etäopiskeluun
    Hankkeessa kehitetään koulutusympäristöissä tunnistettuja kehityskohteita. Näitä ovat mm. opetuksen interaktiivisuus ja taitoja kehittävien harjoitusten toteuttaminen autenttisia aineistoja käyttäen. Virtuaalisessa ympäristössä kertyvää opiskeludataa voidaan lisäksi hyödyntää paljon nykyistä tehokkaammin jatkojalostamalla dataa eri tarpeisiin.
  • Teollisuuden Big data
    Teollisuuden Big data on Kokkolan ekosysteemisopimuksella rahoitettu hanke, jossa pilotoidaan tekoälyteknologioiden mahdollisuuksia teollisuusprosesseissa