05.12.2017

HAVINA

HAVINA hanke käynnistyi

HAVINA-hanke käynnistyi 1.11.2017. Hanke on kolmivuotinen ja jatkuu siis 31.10.2020 saakka.

Hankkeessa etsitään ratkaisuja, joden avulla yritykset ja koulutusorganisaatiot voivat vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö koulutusorganisaatioiden ja muiden organisaatioiden sekä yritysten tarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa videoihin liittyvien palveluiden sekä itseohjautuvaa opiskelua ja yhteisöllistä oppimista tukevien palvelujen suunnittelua ja toteuttamista pilvipalveluratkaisuna. Virtuaalisen oppimisympäristön avulla opetukseen osallistumisen lisäksi myös opetuksen tarjoaminen tulee ajan ja paikan suhteen joustavaksi. Näin työssä olevien ammattitaitoa ja osaamista nostavan koulutuksen saatavuus paranee ja opetuksen laajempi ja laadukkaampi tarjonta mahdollistuu, kun opiskelijoiden lisäksi myös erityisasiantuntijoiden matkustustarve poistuu.