22.06.2020

Sademittari asennettiin LoRe-projektin pilottikohteeseen

LoRe-projektissa tarkkaillaan patorakenteiden kuntoa suotovesien korkeutta mittaamalla. Monitorointikonseptiin lisättiin nyt Lufft WS100 sadantamittari, joka tuottaa tietoa sademäärästä ja olomuodosta. Tämä auttaa tulkitsemaan pohjaveden pinnan korkeuksia.

Lufft WS100 käyttää standardia SDI-12 protokollaa, joten anturin tiedon välityksessä voidaan hyödyntää jo aiemmin projektissa toteutettua CinetNode-alustaa.