06.06.2019

LoRE

Vesistörakenteiden tarkkailua IoT:n avulla LORE-projektissa

Yliopistokeskus Chydeniuksen hallinnoimassa LORE-projektissa on tavoitteena toteuttaa laajan alueen kustannustehokas monitorointikonsepti ympäristön seurantaan. Projektissa ollaan edetty pilottivaiheeseen, jossa seurataan vesistörakenteiden kuntoa IoT:n avulla.

Katso video Chydeniuksen sivuilla

Ensimmäinen pilotti on Patanan tekojärvellä, jossa padon rakenteita tarkkaillaan mittaamalla suotoveden korkeutta eri osista patoa. Nykyään tarkkailu tehdään mittaamalla pinnankorkeus manuaalisesti mittanauhan avulla. Patovalliin on kairattu putkia, joista korkeuden voi tarkistaa.

Projektissa putkiin asennetaan anturit, jotka mittaavaa vesipatsaan korkeuden ja lämpötilan. Tieto välitetään langattomasti palvelimille, josta se on luettavissa ja valmiina jaettavaksi muihin tietojärjestelmiin.

Projektissa yhdistetään kaksi radioteknologiaa (Zigbee ja LoRaWAN), jotka mahdollistivat edullisen ja energiatehokkaan tiedonsiirron. Anturinoodi (ohjelmisto, piirilevyt ja kotelot) on suunniteltu yliopistokeskuksessa.