17.06.2024

Datasta tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä

Ullanvanjärven seurannan laiteasennuksia, osa 2

Kokkolan kaupunki Euroopan unionin osarahoittama 2023

Ullavanjärven ympäristön tilan monitorointia on vahvistettu lisäämällä pinnankorkeuden seurannan tuloksien validoimiseen ja varmistamiseen kamerapohjaista teknologiaa. Tämä mahdollistaa pinnankorkeusanturien tulosten varmentamisen lisäksi sen, että voidaan nähdä visuaalisesti isompien pinnankorkeusmuutosten mahdollisia aiheuttkia. Aiemmin on nimittäin huomattu, että järveltä saattaa irrota ja ajelehtia patoa päin virtauksen mukana erinäisiä turvelauttoja ym. massaa. Kameradataa analysoimalla voidaan saada siten tietoa pinnankorkeuden muutosten aiheuttajista.

Uutiseen liityvät caset

Ullavanjärven ympäristön tilan seuranta

Lisätiedot

Veli-Matti Tornikoski, projektipäällikkö