17.06.2022

Datalla kehitetään kaupunkielämää: bongaa laskuri hiihtoreittisi varrella

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto

Digitalisaatio tuo uusia kaupunkikehittämisen tarpeita. Kokkolassa eri toimijat tekevät aktiivista yhteistyötä esimerkiksi retkeilyreittien datapohjaiseen parantamiseen. Yliopistokeskus tarjoaa asiantuntemusta älykkään kaupungin innovaatioalustoista ja infrastruktuurista.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Smart City Innovation Platform (SCIP) -hankkeessa haetaan ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen. SCIP:ssä erilaiset T&K-toimijat, koulutus- ja hankeorganisaatiot, niin kunnalliset kuin liike-elämän toimiijat kehittävät älykkäitä ratkaisuja ympäristöllisen vaikuttavuuden arviointiin.

Viime aikoina yliopistokeskuksen IT-yksikössä on paneuduttu kävijälaskentaan yhdessä Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto -hankkeen kanssa.

Kaupunkipuistoa kehitetään myös datalla

Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto -hankkeessa kehitetään Trullevin retkeilyreittejä. Syksyllä reittien pohjia paranneltiin, jotta kaupunkilaisilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä seuraamaan maankohoamisen eri vaiheita luonnossa. Työtä jatketaan keväällä, ja samalla toteutetaan uusi yhdysreitti Varvintieltä retkeilyreitille.

Hankkeiden välisessä yhteistyössä SCIP pyrkii toteuttamaan kävijälaskureita kaupunkipuistohankkeesta nouseviin tarpeisiin.

Kokkolan kaupungilla on kiinnostusta tietää, miten uudet retkeilyreitit vetävät kulkijoita, niin kesällä kuin talvella.

– Kokkolan kansalliselle kaupunkipuistolle kävijälaskureista saatava data on tärkeää, sillä se auttaa meitä tarkastelemaan hankkeen tuloksia ja kehittämään retkeilyreitistöjä pidemmälle, toteaa Kansallinen kaupunkipuisto -hankkeen projektikoordinaattori Rosanna Telaranta.

Asiantuntemusta laskentametodeista ja laitteista

SCIP-hankkeessa on asennettu kaksi kävijälaskuria. Toinen laskuri sijaitsee Rastimajan lähistöllä ja toinen on Trullevinniemen kärjen läheisyydessä. Laskurit seuraavat talvella hiihtäjä- ja kesällä kävelijämääriä. Tieto siirtyy laskureilta langattomalla tiedonsiirrolla.

Kävijälaskureiden suunnittelussa on keskitytty vähäisen energiankulutuksen laitteisiin.

– Tämä on tärkeä osa kaupunkipuistohanketta, jossa halutaan selvittää kävijöiden todellinen määrä, mutta myös tuottaa dataa käyttäjillekin, valoittaa SCIP:n projektipäälikkö Mika Alanko.

SCIP-hanke tuo asiantuntemusta laskentametodien ja laitteiden käyttöön. Hankkeen avulla voidaan jakaa tietotaitoa osaamisesta esimerkiksi erilaisiin pilotteihin kuten kävijälaskureihin tai sensoreiden hyötykäyttöön vaativissa talvisissa ulko-olosuhteissa.

Katseet kääntyvät kaupunkielämään

Tällä hetkellä yhteistyö SCIPin ja kaupunkipuistohankkeen välillä käsittää vain kävijälaskurit, mutta yhteistyömahdollisuuksia etsitään koko ajan lisää.

– Kokkolan kaupungin kanssa käydään keskusteluita lisäpiloteista kaupungin keskustaan liittyen. Keskustan alueella kaupunkia kiinnostaa todellisten kävijämäärien ja liikennemuotojen laskeminen videodatasta sekä kävijämäärän selvittäminen tutkien avulla, Alanko kertoo.

Jos suunnitelmat toteutuvat, on hyötyjä helposti nähtävissä.

– Voimme osaltamme auttaa kaupungin kehittämistä, kun tuotamme dataa päätöksenteon tueksi. Kokkolan keskustaa pystytään elävöittämään paremmin, kun on tiedossa keskustan todellinen tila, Alanko toteaa.

Lisätiedot

Mika Alanko, projektipäällikkö