01.08.2023

HANKO

HANKO-Kehitetyllä toimintamallilla tki-tuloksia paremmin talteen

HANKO-hankeessa on luotu toimintamalli, joka auttaa TKI-hankkeita siirtämään syntynyttä osaamista ja kokemuksia tiedotus- ja koulutusmateriaaliksi entistä tehokkaammin ja systemaattisemmin.

Luotu toimintamalli helpottaa tki-hankkeiden materiaalin tuottamista systematisoimalla materiaalituotantoa, tarjoamalla käytäntöjä, joilla varmistetaan, että materiaalia tuotetaan sopivista/tarpeellisista kohdista hankkeen aikana, ja tarjoamalla suuntaviivoja ja ohjeita, jotka auttavat tki-hankehenkilöstöä materiaalin tuottamisessa. Toimintamallin perusajatuksena on, että projektiryhmien on joka tapauksessa jatkuvasti tuotettava tuloksistaan materiaalia rahoittajille, hankkeissa mukana oleville yrityksille ja suurelle yleisölle. Toimintamalli auttaa tuottamaan tätä tki-hankkeisiin liittyvää materiaalia siten, että se on uudelleenkäytettävissä erityisesti opetusmateriaalin kehittämisessä. Toimintamalliin voi tutustua tarkemmin hankkeen sivuilla

Tki-hankkeen tuloksiin liittyvän materiaalin tuotannon toimintamallia kehitettiin käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden kanssa yhteistyössä.