11.03.2024

IoT-oppimisympäristö

IoT kehittämään ja monipuolistamaan oppimisympäristöjä

Euroopan unionin osarahoittama 2023 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki

Maaliskuun alussa alkanut IoT-oppimisympäristö-hanke keskittyy kehittämään ammatillisen toisen asteen koulutusta hyödyntäen Internet of Things (IoT) -teknologiaa. Tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden ymmärrystä ja taitoja IoT-ratkaisujen soveltamisessa. Hankkeessa luodaan IoT-oppimisympäristö, joista data kerätään.

Hankkeessa etsitään ratkaisuja IoT:n mielekäästä hyödyntämistä opetuksessa ja tarjotaan opiskelijoille mahdollisuuksia saada kokemuksia IoT:n mahdollisuuksista. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä opettajien tietämystä IoT:n hyödyntämisestä. Hankkeen välillisenä tavoitteena on hyödyttää eri alojen työnantajia tarjoamalla osaavaa työvoimaa.

Kolmivuotisen hankkeen toteuttavat Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Yliopistokeskus vastaa teknologisen kehittämisen ja koordinoinnin päävastuusta, kun taas Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä vastaa ratkaisujen pilotoinnista ammatillisen koulutuksen yhteydessä.

Tutustu hankkeeseen lisää ja seuraa sen etenemistä hankkeen kotisivuilta: https://cinetcampus.fi/projektit/iot-oppimisymparisto/

Lisätiedot

Jukka Määttälä, yliopistonopettaja