TAKOMO

Euroopan unionin osarahoittama 2023 Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

TAKOMO - Teollisuusalueen kokonaisvaltainen älykäs ympäristön monitorointi

Lähitulevaisuuttamme leimaavat vahvasti ympäristöasiat ja pyrkimys kestävään tuotantoon. Ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaatii konkreettisia toimia ja uusien tekniikoiden käyttöönottoa. Takomo-hankkeessa edistetään sensoriverkkoihin ja IoT-teknologioihin perustuvan ympäristömonitoroinnin tunnettavuutta ja käyttöönottoa. Hankkeessa toteutetaan ja kehitetään reaaliaikaisia ja jatkuvatoimisia ympäristömonitorointiratkaisuja Kokkolan suurteollisuusalueella. Toteutettavat ympäristömittaukset tuovat uutta tietoa teollisuusalueen ympäristöolosuhteista ja päästöjen yhteisvaikutuksista sekä mahdollistavat ennustavien mallien luomisen ja aiempaa paremman päästöjen hallinnan. Hankkeen avulla vahvistetaan myös ympäristöasioihin liittyvää julkista viestintää tarjoamalla kansalaisille ajantasaista tietoa paikallisista ympäristöolosuhteista.

Hankkeen tavoitteet tiivistetysti:
  • Luoda tehdasalueen kattava infrastruktuuri, joka mahdollistaa monipuolisten ympäristönmonitorointien toteuttamisen ja kerätyn datan hyödyntämien.
  • Toteuttaa reaaliaikaista dataa monesta pisteestä tuottavia jatkuvatoimisia mittauksia ja niiden visualisointeja.
  • Selvittää teollisuusalueen mikroilmastoa.
  • Yhdistää teollisuuden eri lähteistä kerättävää dataa, muuta ympäristödataa ja alueellista säädataa innovatiivisella tavalla.
  • Kehittää tekoälypohjaisia ennustavia malleja, jotka mahdollistavat mm. päästöjä pienentävät ennakoivat toimet.
  • Kehittää ympäristömittausten koontinäyttöjä sekä teollisuusalueen, että kansalaisten tarpeisiin.
  • Levittää saavutettua tietoa ja kokemuksia digitaalisten mittausten mahdollisuuksista ja soveltuvuudesta.

Hankkeen projektipäällikkö

Timo Hongell, project manager

Information technology, research and projects

Email
Phone number
Room
434

Hankkeen vastaava johtaja

Ismo Hakala, professor

Head of Information Technology Unit

Email
Phone number
Room
418

Mira Hästbacka, project coordinator

Email
Phone number
Room
437

Pekka Kujala, software designer

Information technology, research and projects

Email
Phone number
Room
435A

Jukka Määttälä, university teacher

Information technology, teaching and student guidance, research and projects

Email
Phone number
Room
411B

Xinyu Tan, project researcher

Information technology, research and projects

Email
Phone number
Room
435B
Euroopan unionin osarahoittama 2023 Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki