02.04.2024

TAKOMO

Teollisuusalueen kokonaisvaltainen älykäs ympäristön monitorointi -kehittämishanke alkaa!

Euroopan unionin osarahoittama 2023 Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Kokkolan yliopistokeskuksen kolmivuotinen Takomo-kehittämishanke alkaa huhtikuun alussa. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston ja Kokkolan kaupungin rahoittama hanke, missä keskitytään Kokkolan suurteollisuusalueen (KIP) älykkääseen ympäristömonitorointiin. Monitorointia kehitetään yhteistyössä KIP:n alueen teollisten toimijoiden kanssa.

Hankkeessa teollisuusalueelle ja sen tuntumaan rakennettaan mittausverkostoja, mistä saadaan jatkuvatoimista ja reaaliaikaista mittausdataa alueen ympäristöolosuhteista. Mittausverkoston avulla saadaan uutta ja laajempaa dataa alueen sisältä ja sen lähiympäristöstä. Tämä mahdollistaa uudenlaisia toimenpiteitä alueen toimijoille kuten päästöjen alkuperän selvittämisen ja niiden leviämiseen vaikuttamisen. Mittausverkosto mahdollistaa myös yhteispäästöjen ja –vaikutusten arvioinnin. Tämä on tärkeää voimakkaasti kehittyvän teollisen alueen toimijoille kuten myös viranomaisille. Hankkeen toimilla pyritään lisäämään myös ilmastonmuutoksen tuomiin sään ääri-ilmiöihin varautumista ja lisäämään viestintää teollisuusalueen ympäristöolosuhteista.

Hankkeesta voit lukea lisää: https://cinetcampus.fi/projektit/takomo/

Extra information

Timo Hongell, project manager
Mira Hästbacka, project coordinator