24.11.2022

DiVes

DiVes- IoT datasta oivalluksia vesiekosysteemien hyödynnettäväksi

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto

Kunnissa toteutetaan usein vesijohtoverkostojen runkolinjoissa virtausmittausta. Tästä voidaan saada tietoa runkoverkoston toiminnasta.

Runkoverkoston läpivirtaamaa on mahdollista verrata sen alla olevien kulutus- ja muiden alamittareiden virtaamaan. Saadaan vesitase verkoston tiettyyn osaan syötetystä vedestä ja esim. kuluttajien vesipisteiden kulutuksesta. Optimitilanteessa syötetty vesimäärä ja kulutettu vesimäärä täsmäävät.Tieto vesitaseesta mahdollistaa esimerkiksi vuotojen tai muiden ongelmien havainnoimisen putkistossa.

Etäluettavat vesimittarit mahdollistavat nykyään vesitaseen tarkkailun jopa tuntitasolla. Projektin pilotoinnin piirissä on testattu etenkin Axioman etäluettavia LoRa-vesimittareita.