24.02.2023

DiVes

DiVes: Measuring the oxygen levels in a lake

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Keski-Pohjanmaan liitto

DiVes-projektissa testataan happipitoisuuden mittaamiseen soveltuvia IoT-laitteita. Uudesssa DiVes-projektin pilotissa mitataan happitoisuuden muutoksia mentäessä talvesta kesäisempiin aikoihin. Tavoitteena on testata mitä digitalisaatio mahdollistaa vesien ja vesistöjen automaattisessa monitoroinnissa, ja miten se voisi tehostaa vesistöjemme tilan tarkkailussa sekä huolehtiessa siitä, että järvien tila säilyy hyvänä ja elinkelpoisena kaloille ja muille eliöille.

Laitteiston asennusta

Extra information

Veli-Matti Tornikoski, project manager