13.09.2023

ICT-alan rekrytointiselvityksen raportti valmistui

Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toteutti AKKE-rahoitteisen selvityksen, jossa tarkasteltiin ICT-alan rekrytointiin liittyviä asioita, kuten alan rekrytointikäytänteitä, näkemyksiä diversiteetistä, osaamistarpeita ja suhtautumista etätyöhön. Raportti on luettavissa hankkeen www-sivuilla osoitteessa https://www.cinetcampus.fi/projektit/ictrekry/. Projektisivulta löydät myös videomuotoisen yhteenvedon raportista.

Extra information

Mikko Myllymäki, research coordinator
Sanna Laine, project researcher
Ismo Hakala, professor