08.02.2016

SmartHome4E

SmartHome4E first pilot started

SmartHome4E project's first pilot was launched 19th of October. The pilot consist of Anvia Akkuna service, which can be used to get in touch with family and relatives using tablet computer. In addition to video calls, Akkuna can be used to inform different events and watch videos. Activity monitoring was implemented using Kokkola University Consortium Chydenius own sensor network platform (CiNet). The project continues in searching new participants to project pilots.

Smarthome4e-projektin ensimmäinen pilottikohde asennettiin 19.11. Pilotissa asiakas sai käyttöönsä Anvia Akkuna-palvelun, jonka avulla yhteydenpito omaisiin käy kätevästi tablet-laitteella. Kuvapuhelun lisäksi Akkuna-ohjelmistolla voi tiedottaa erilaisia tapahtumia ja jakaa videotallenteita. Aktiivisuuden seuranta toteutettiin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen omalla sensoriverkolla. Mittaustiedot ovat saatavilla nettisivujen kautta omaisten ja hoitohenkilökunnan käyttöön.