16.12.2022

SCIP - Lumensyvyyttä mittaavat laitteet testissä

SCIP-hankkeessa testataan ja vertaillaan neljää eri laitetta lumensyvyyden mittaamiseen. Kaksi laitteista toimii laserilla ja kaksi ultraäänellä. Testaukseen piirin kuuluvat DecentLabin, Lufftin, Elsysin ja Rikan lumensyvyyden sensorit. Laitteet mittaavat ja lähettävät tietoa lumen lisääntymisestä, jolloin niitä voidaan käyttää tulevaisuudessa esimerkiksi kuntien auraustarpeen selvittämiseen.

Lumen syvyyttä mittaavat laitteet testissä.

Extra information

Ilkka Kivelä, project manager
Veli-Matti Tornikoski, project manager