07.11.2023

YMPYRÄ

YMPYRÄ – Ammoniakkimittalaitteiden kehitys etenee

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Ympyrä-hankkeessa tehtiin hankkeen ensimmäiset ilmanlaatumittaukset keväällä 2023 yhteistyökumppaneiden kanssa. Pilotin ensimmäisessä vaiheessa Kokkolan Hopeakiven satamaan asennettiin ulkoilman ammoniakkipitoisuutta reaaliaikaisesti mittaava sensori. Kokkolan suurteollisuusalueella käsitellään ammoniakkia useammassa käsittelyvaiheessa. Satamassa ammoniakkia puretaan laivoista, minkä lisäksi sataman tuntumassa varastoidaan ja lastataan ammoniakkia junakuljetuksiin. Ulkoilman ammoniakkipitoisuuden mittaaminen on tärkeää työturvallisuuden kannalta.

Pilotoinnin ensimmäisen vaiheen jälkeen Ympyrä-hankkeessa jatkettiin ammoniakkisensorin kehittämistä. Kehitetyssä mittalaitteessa anturin luenta on toteutettu pienen ohjelmoitavan laitteen avulla, millä laite lähettää myös datan reaaliajassa taustajärjestelmään. Laite vaatii vähemmän oheislaitteistoa kuin ensimmäinen versio, tulee edullisemmaksi ja vie vähemmän tilaa. Laitteen toimivuus on testattu laboratorio-oloissa ammoniakkiliuoksella. Myös uudet sensorit tullaan asentamaan Kokkolan sataman alueelle.

Nyt tehtävä kehitystyö on tärkeää, sillä Kokkolaan on suunnitteilla merkittävän kokoluokan ammoniakin valmistuslaitos, minkä myötä ammoniakin varastointi ja kuljetus tulevat lisääntymään. Ammoniakkisensorin kehitystyö on lisännyt hankehenkilökunnan osaamista ilmanlaatumittausten toteutuksesta pienillä laitteilla ja hankekumppaneiden tietämystä teknisistä ratkaisuista.

Kuva: iStock-kuvapankki

Extra information

Timo Hongell, project manager
Mira Hästbacka, project coordinator