05.04.2023

YMPYRÄ

YMPYRÄ – Hankkeessa tutkitaan pölyämistä

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Ympyrä-hankkeessa aloitettiin pilotointi, missä tutkitaan mikroilmastoa ja pölyämistä Kokkolan suurteollisuusalueella. Pilotissa mitataan useasta pisteestä säätietoja ja pölyämistä reaaliaikaisesti pitkänkantaman (LoRa) radiotekniikkaa hyödyntäen. Pilotissa tutkitaan kuinka tuulen suunta ja voimakkuus vaihtelevat eri puolilla rakennettua estettä. Samoihin pisteisiin sääasemien kanssa asennettiin pölyanturit, jolloin saadaan selville pölyämisen voimakkuus ja suunta. Pilotoinnissa pyritään selvittämään millaisissa tuulioloissa pölyäminen on voimakkainta, jolloin toiminnanharjoittajan on mahdollista estää ennakoivilla toimilla pölyäminen. Pohjimmiltaan pilotissa pyritään vähentämään teollisuusalueen hajapäästöjä ympäröivään luontoon.

Pilotoinnissa käytetään Calypson tuulimittaria, omarakenteista pölymittaria ja Decentlabin kaupallista pölymittaria.

Extra information

Timo Hongell, project manager
Mira Hästbacka, project coordinator