05.10.2023

YMPYRÄ

YMPYRÄ - Hankkeesta osallistuttiin Turvemaiden kestävän käytön osaamisklusterin webinaariin

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki
Kuvituskuva, Unplash/ Anne Nygård

Turvemaiden kestävän käytön osaamisklusteri pyrkii edistämään turvemaiden käyttöä monipuolisesti kaikki kestävyyden osa-alueet huomioiden. Klusterin tavoitteena on jakaa kokemuksia ja asiantuntijatietoa sekä pilotoida eri ratkaisuja Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.

Ympyrä-hankkeesta osallistuttiin klusterin ensimmäisen webinaarin livetilaisuuteen Kokkolan yliopistokeskuksella. Webinaari oli suosittu, sillä osallistujia oli etänä, Seinäjoen ja Kokkolan livetilaisuuksissa yhteensä lähemmäs sata henkilöä. Kiinnostuksen ymmärtää, sillä Suomen pinta-alasta yksi kolmas osa on turvemaita. Osa turvemaista on raivattu pelloksi, osa kasvaa metsää, osassa tuotetaan eri turvetuotteita ja osa on luonnontilaista.

Webinaari oli hyvin monipuolinen ja informatiivinen. Ääneen pääsivät niin mm. turvealan yrittäjät, tutkijat, eri organisaatioiden edustajat ja maa- ja metsätalousministeriön edustaja. Webinaarissa todettiin, että aiemmin turvealla huomio kiinnittyi vesistöihin, mutta nyt pääpaino on siirtynyt ilmastoasioihin. Asiantuntijapuheenvuoroissa kerrottiin eri mahdollisuuksista vähentää turvemaiden hiilidioksidipäästöjä. Turvemaiden käytöllä löydettiin myös positiivisia puolia kuten se, että turvepohjainen maa sitoo vettä ilmastonmuutoksen aiheuttamilla kuivilla jaksoilla mahdollistaen hyvän tuotannon. Erityisen mielenkiinnon kohteena Ympyrä-hankkeen kannalta olivat soilla tehtävät mittaukset ja mittalaitteet.

Extra information

Timo Hongell, project manager
Mira Hästbacka, project coordinator