29.08.2023

YMPYRÄ

YMPYRÄ – Melumittareita pilotoitiin Venetsialaisissa

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Ympyrä-hankkeessa kehitettyjä melumittareita pilotoitiin ensimmäistä kertaa Kokkolan tapahtumapuistossa Venetsialaisviikonloppuna. Kolmemikrofoniset melumittarit sijoitettiin neljään eri mittauspisteeseen tapahtumapuiston ympärille lähelle asutusta, jolloin havaitaan tapahtumasta asutukseen kohdistunut ympäristömelu. Mittarit toimivat jatkuvatoimisesti ja tulokset olivat nähtävissä reaaliaikaisesti yliopistokeskuksen tietokannassa. Pilotoitavien laitteiden lisäksi kahdessa pisteessä oli I-luokan melumittarit, jolloin tuloksia voidaan vertailla keskenään.

Tapahtumapuiston Venetsialaisten melutasoa mitattiin reaaliaikaisesti.

Extra information

Timo Hongell, project manager
Ilkka Kivelä, project manager
Mira Hästbacka, project coordinator