26.04.2023

YMPYRÄ

YMPYRÄ- Reaaliaikaista pohjaveden pinnankorkotietoa

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Ympyrä-hankkeessa asennettiin automaattisia pohjaveden pinnankorkeusantureita Kokkolan suurteollisuusalueen tuntumaan. Pohjavesiputkiin asennetut paineanturit ovat tiettävästi ensimmäiset reaaliaikaista mittausdataa alueen pohjavesitilanteesta lähettävät laitteet. Laitteet lähettävät mittaustulokset kaksi kertaa vuorokaudessa tietokantaan pitkän kantaman radioverkkoa hyödyntäen (LoRa-verkko). Mittauksiin käytetään kaupallisia Decentlabin energiatehokkaita ja luotettaviksi todettuja antureita. Perinteisesti pohjaveden pinnan korkeudet on käyty mittaamassa käsin. Uudella menetelmällä dataa saadaan selkeästi useammin, luotettavasti ja reaaliaikaisesti, jolloin muutokset pohjaveden tasoissa on helposti havaittavissa. Samalla menetelmällä voidaan mitata myös pohjaveden laatua esimerkiksi sähköjohtavuutta mittaamalla.

Paineanturi asennettuna pohjavesikaivoon.
Veli-Matti Tornikoski asentaa paineantureita.

Extra information

Timo Hongell, project manager
Veli-Matti Tornikoski, project manager
Mira Hästbacka, project coordinator