YMPYRÄ - Aluepohjaisen melumittauksen pilotoinnit alkavat

Hankkeessa toteutetaan melumittausjärjestelmän asennukset Kokkolan kaupungin Tapahtumapuiston alueelle.

Aiemmassa SINNE-hankkeessa kehitetyt melumittausnoodit testauksessa yliopistokeskuksella.
Melumittausverkon toimintaa tullaan varmistamaan ajoittaisilla tarkistusmittauksilla 1-luokan melumittarilla.
YMPYRÄ-hankkeen kehitysvaiheessa oleva melumittausnoodi.
Tags: YMPYRÄ Projects