14.02.2022

YMPYRÄ - Aluepohjaisen melumittauksen pilotoinnit alkavat

Hankkeessa toteutetaan kevään aikana melumittausjärjestelmän asennukset Kokkolan kaupungin Tapahtumapuiston alueelle.

Aiemmassa SINNE-hankkeessa kehitetyt melumittausnoodit testauksessa yliopistokeskuksella.

Melumittausverkon toimintaa tullaan varmistamaan ajoittaisilla tarkistusmittauksilla 1-luokan melumittarilla.
YMPYRÄ-hankkeen kehitysvaiheessa oleva melumittausnoodi.