12.02.2024

YMPYRÄ

Ympyrässä syntyi älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Ympyrä-hanke loi uudenlaisen osaamiskeskittymän, jossa älykkäät ympäristömittaukset yhdistävät eri toimijoita ja aloja. Hankkeessa kehitettiin AamukaffIT-konsepti, joka on edistänyt ympäristöalan vuorovaikutusta ja tiedonvälitystä. Hankkeen tuloksena syntyi myös uusia innovaatioita ja hankkeita.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Informaatioteknologian yksikön toteuttamassa Ympyrä – Älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä -hankkeessa onnistuttiin Keski-Pohjanmaan alueella yhdistämään ympäristöekosysteemin ympärillä toimivat tahot, niin teollisuus-, kaivos- ja pk-yritykset, konsultit kuin sekä ympäristön tilaa valvovat viranomaiset yhteen osaamiskeskittymään tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-organisaation kanssa.

Hankkeessa luotiin konsepti osaamiskeskittymälle, jota toteutettiin hankkeessa kehitetyn AamukaffIT-konseptin alla. Tämän tapahtuman avulla saatiin kerättyä ympäristöalan toimijat yhteen keskustelemaan ajankohtaisista ympäristöasioista ja samalla heille pystyttiin välittämään tietoa älykkäiden ympäristömittausten saralta. Kolme kertaa hankkeen aikana järjestetty tapahtuma sai hyvän vastaanoton ja jatkossa tapaaminen järjestetään pysyvänä toimintamallina muutaman kerran vuodessa. Sama konsepti otettiin käyttöön sovellettuna myös muissa yliopistokeskuksen IT-yksikön hankkeissa.

AamukaffIT-tapahtumalla on ollut iso merkitys. Nyt olemme pystyneet yhden ison pöydän ääressä istumaan ja viemään ajankohtaisia ympäristöpuolen asioita eteenpäin eri toimijoiden tarpeet huomioiden, sanoo Ympyrä-hankkeen projektipäällikkö Timo Hongell.

Osaamiskeskittymä yhdistää uudella tavalla eri osaamisalueita (digitalisaatio, ympäristöteknologia, ympäristöosaaminen, mittausteknologiat) yritysten toiminnan kannalta keskeisen toimintaympäristön vaikutusten seurannan näkökulmasta. Eri toimialat tuovat osaamiskeskittymään oman osaamisensa, mutta myös erityistarpeensa, joihin TKI-organisaatio etsii uusia innovatiivisia ratkaisuja.

Ympyrä-hankkeessa järjestettyjen tapaamisten pohjalta myös hanketoiminta aihealueen ympärillä jatkuu, sillä uusia hankkeita ollaan aloittamassa kevään aikana. Hankeaiheet nousivat yhteisissä tapaamisissa esille ja niiden jalostamista on jatkettu yhteistyössä osaamiskeskittymään kuuluvien tahojen kanssa.

Hankevalmisteluja tehtäessä on erityisen tärkeätä, että hankeideat kumpuavat eri toimijoiden käytännön tarpeista. Näin tulosten arvo on helpompi nähdä kuin yksistään tutkijan pöydältä nousseilla ideoilla, näkee tutkimuskoordinaattori Mikko Myllymäki.

Ympyrä-hankkeen muita tuloksia

Uudenlaisen osaamiskeskittymän lisäksi Ympyrä-hankkeessa toteutettiin monenlaisia mielenkiintoisia ratkaisuja/pilotteja. Lintujen yömuuttoa seurattiin Tankarin majakkasaarella syksyisin. Melumittauksia suoritettiin erilaisten tapahtumien yhteydessä, kuten SM-rallin ja Venetsialaisten yhteydessä. Lisäksi tekoälyä käytettiin eläinlajien tunnistamisessa.

Hankkeen kotisivujen Uutisista löytyy vielä tarkempaa tietoa hankkeen kulusta ja toimenpiteistä. Lisäksi hankkeesta aiemmin tehtyjä jutuista selviää tarkemmin, mitä kaikkea pilotoitiin ja testattiin.

Digitaaliset menetelmät tukevat eläinten tunnistusta

Kun ääni ratkaisee – algoritmi oppii tunnistamaan uhanalaiset eläinlajit

Tekoälystä apu lintujen yömuuton seurantaan?

YMPYRÄ-hanke yhdistää ympäristöekosysteemin ympärillä toimivat tahot

Lisäksi YMPYRÄ-hankkeeseen liittyvistä AamukaffIT-tapahtumista löydät lisää täältä:

Viimeiset AamukaffIT vietetty

Tekoäly ympäristön monitoroinnissa

Älykkäät ympäristömittaukset

Lisätiedot

Timo Hongell, projektipäällikkö
Mira Hästbacka, koordinaattori