YMPYRÄ - Ympäristöstä ääntä tallentavia laitteita testaukseen

Ympyrä-hankkeen ensimmäiset kuuluvien äänien havainnointiin ja tunnistamiisen liittyvät pilotit on päästy aloittamaan hyvissä ajoin viemällä maastoon ääntä tallentavia laitteita. Testatavina laitteina on Wildlife Acoustics Song Meter SM4 sekä Open Acoustic Devices AudioMoth tallentimia, joiden on tarkoitus ainakin kuukauden ajan yhtäjaksoisesti kertätä dataa pilottialueelta.

Tags: YMPYRÄ Projects