05.05.2021

YMPYRÄ - Ympäristöstä ääntä tallentavia laitteita testaukseen

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Ympyrä-hankkeen ensimmäiset kuuluvien äänien havainnointiin ja tunnistamiisen liittyvät pilotit on päästy aloittamaan hyvissä ajoin viemällä maastoon ääntä tallentavia laitteita. Testattavina laitteina on Wildlife Acoustics Song Meter SM4 sekä Open Acoustic Devices AudioMoth tallentimia, joiden on tarkoitus ainakin kuukauden ajan yhtäjaksoisesti kerätä dataa pilottialueelta.