Tutkimus

Yksikön tutkimus- ja kehitystoiminta profiloituu ennen kaikkea IoT:n tutkimukseen ja sen soveltamiseen monipuolisesti eri konteksteissa, kuten ympäristön monitoroinnissa, hyvinvointiteknologiassa ja kiinteistöautomatiikassa. Lisäksi IoT-alan koulutusta kehitetään jatkuvasti tutkimuperustaisesti. Oikealla olevasta valikosta löydät tarkemman kuvauksen tutkimusintresseistä, tutkimusryhmistä ja esimerkiksi tutkimusryhmien julkaisuista.