CiNetCampus

CiNetCampus on videojakelujärjestelmä, joka on kehitetty Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tietotekniikan maisterikoulutuksen tarpeisiin.

CiNetCampuksen kehitystyön tavoitteena on ollut lisätä vuorovaikutteisuutta videoiden avulla tapahtuvan opiskelun yhteyteen sekä parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia ryhmäytymiseen. Järjestelmän avulla on pyritty myös helpottamaan videoihin liittyvien käyttäjäoikeuksien hallintaa. CinetCampuksen avulla opiskelijat voivat osallistua luennoille sekä live-videon avulla että tallenteilla. Etäopiskelijat voivat kommunikoida keskenään ja luennoitsijan kanssa chat-pohjaisen keskustelusovelluksen avulla. Lähiopetustilanteita varten järjestelmään on rakennettu nk. luennoitsijan näkymä. Sen avulla luennoitsija ja lähiopetuksen opiskelijat voivat nähdä etäopiskeliijat sekä käydyn chat-keskustelun luokan seinällä. CiNetCampukseen on integroitu myös mm. video chat reaaliaikaisia videoneuvotteluita varten (mm. opinto-ohjaus ja seminaarityyppinen opetus) ja oppimistyylikartoitus. Järjestelmään kirjautumisessa hyödynnetään OpenLMS oppimisalustaa.