CiNetCampus

CiNetCampus on videojakelujärjestelmä, joka on kehitetty Kokkkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tietotekniikan maisterikoulutuksen tarpeisiin.

CiNetCampuksen kehitystyön tavoitteena on ollut lisätä vuorovaikutteisuutta videoiden avulla tapahtuvan opiskelun yhteyteen sekä parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia ryhmäytymiseen. Järjestelmän avulla on pyritty myös helpottamaan videoihin liittyvien käyttäjäoikeuksien hallintaa. CinetCampuksen avulla opiskelijat voivat osallistua luennoille sekä live-videon avulla että tallenteilla. Etäopiskelijat voivat kommunikoida keskenään ja luennoitsijan kanssa chat-pohjaisen keskustelusovelluksen avulla. Lähiopetustilanteita varten järjestelmään on rakennettu nk. luennoitsijan näkymä. Sen avulla luennoitsija ja lähiopetuksen opiskelijat voivat nähdä etäopiskeliijat sekä käydyn chat-keskustelun luokan seinällä. CiNetCampukseen on integroitu myös mm. video chat reaaliaikaisia videoneuvotteluita varten (mm. opinto-ohjaus ja seminaarityyppinen opetus) ja oppimistyylikartoitus. Järjestelmään kirjautumisessa hyödynnetään Optima oppimisalustaa.

Sovelluksia

CiNetCampusOS license selection toolGenius loci

Aiheeseen liittyviä uutisia
24.08.2018 Ihmismäärien laskemista esineiden internetin avulla Kokkolan venetsialaisissa 13.06.2018 HAVINA - Uusi videotuotantojärjestelmä käytössä 18.04.2018 HAVINA - Uusi videotuotantojärjestelmä pilotointivaiheessa 25.01.2018 LIoT hanke: koululaiset tutustumassa teknologiaan ja matematiikkaan 16.01.2018 HAVINA - Uusi videochat-ohjelmisto otettu käyttöön 12.09.2017 SINNE Kipin pato alueelle asennettu pölymittaus sensori 07.09.2017 LIoT - Istumisen seuraaminen teknologian avulla 28.07.2017 LIoT projekti IBM Watson IoT platform ja Node-RED käytössä 16.06.2017 Yliopistokeskus vie IoT osaamista opiskelijoiden kautta yrityksiin 09.06.2017 SmartCampus osallistui EAEEIE konferenssiin Ranskassa