01.04.2024

DustSense - Älykäs pölynvalvonta teollisuusalueella

Älykäs pölynvalvonta teollisuusalueella -hanke alkaa!

Euroopan unionin osarahoittama 2023 Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Kolmivuotisessa DustSense- hankkeessa pyritään kehittämään Kokkolan suurteollisuusalue KIP:n pölynhallintaa. Hankkeessa toteutetaan sensoriverkkoihin ja IoT-teknologioihin perustuvia älykkäitä pölyn monitorointiratkaisuja yritysten spesifeihin tarpeisiin sekä yhteisesti koko teollisuusalueella. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa KIP:n pölyämistä ja tarjota alueen toimijoille monipuolisia monitorointiratkaisuja, jotka mahdollistavat pölyämisen tunnistamisen ja seuraamisen reaaliaikaisesti ja jatkuvatoimisesti. Hankkeen tuloksena alueen yritykset saavat pölyämisen seurannan tarpeisiinsa nykyaikaisia älykkäitä ratkaisuja, jotka mahdollistavat toimet pölyämisen hallitsemiseksi ja estämiseksi.

Hankkeen tavoitteet tiivistetysti:

  • Selvittää pölyämiseen liittyviä tekijöitä ja tarpeita KIP:n teollisuusalueella.
  • Toteuttaa koko tehdasalueen kattava verkko kiinteistä pölynmittauspisteistä ja pilotoida myös mobiilimittausta.
  • Luoda yritysten spesifeihin tarpeisiin pölynmonitorointijärjestelmiä, jotka varoittavat pitoisuuksien noususta.
  • Mahdollistaa yrityksille oman pölydatansa hyödyntäminen päätöksenteon tukena.
  • Nostaa teollisuusalueen imagoa ja vahvistaa yhteisöjen ja yritysten välisiä suhteita mahdollistamalla pölyongelmaan liittyvää aktiivista vastuunottoa.
  • Lisätä tietoisuutta digitaalisista pölyämisen monitoroinnin ratkaisuista.

Lisätietoja DustSense-hankkeesta löydät sivulta: https://cinetcampus.fi/projektit/dustsense/ Sivuille päivittyy hankkeen eteneminen.

Extra information

Timo Hongell, project manager
Mira Hästbacka, project coordinator