07.05.2024

HATTU - Hankkeesta tuotteeksi

ICT-hankkeesta tuotteeksi -AamukaffIT järjestetty

Euroopan unionin osarahoittama 2023 Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Hankkeesta tuotteeksi (HATTU)-hankkeessa järjestettiin onnistuneesti ICT-hankkeesta tuotteeksi -AamukaffIT. AamukaffIT kokosi yhteen hankkeen eri sidosryhmät verkostoitumaan ja tutustumaan hankkeen tavoitteisiin ja suunnitelmiin.

AamukaffIT-tapahtumassa esiteltiin HATTU-hankkeen keskeiset teemat ja toimenpiteet, ja käytiin vilkasta keskustelua hankkeen vaikutuksista Keski-Pohjanmaan alueen elinkeinoelämään ja yritystoimintaan. Osallistujat edustivat alueen yrityksiä ja TKI-organisaatioita, joille seminaari tarjosi erinomaisen tilaisuuden luoda yhteyksiä ja oppia toisiltaan.

Tunnelma seminaarissa oli innostunut ja tulevaisuuteen suuntaava. Osallistujat näkivät HATTU-hankkeella olevan merkittävä rooli alueen innovaatiotoiminnan edistämisessä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa.

Tutkimuskoordinaattori Mikko Myllymäki kertoi aluksi ICT-alan toimintaympäristön kehittämisestä Keski-Pohjanmaalla.

HATTU-hankkeen AamukaffIT antoi hyvän lupauksen hankkeen tulevaisuudelle. Yhteistyöllä ja verkostoitumalla hanke voi saavuttaa merkittäviä tuloksia Keski-Pohjanmaan alueen hyväksi.

Lisätietoja HATTU-hankkeesta: https://cinetcampus.fi/projektit/hattu/

HATTU-hanke on Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämän uudistumisen kannalta merkittävä hanke. Seuraa hankkeen etenemistä ja osallistu keskusteluun!

Extra information

Mika Alanko, project manager