23.06.2021

YMPYRÄ - Pilottikohteena petolintujen uusien pesien paikantaminen äänien perusteella

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Hankkeessa vietiin maastoon äänitallentimia keräämään referenssidataa. Pilotissa on ajatuksena selvittää automaattisen äänitunnistuksen mahdollisuuksia petolintujen uusien pesien paikantamisen apuna.