YMPYRÄ - Pilottikohteena petolintujen uusien pesien paikantaminen äänien perusteella

Hankkeessa vietiin maastoon äänitallentimia keräämään referenssidataa. Pilotissa on ajatuksena selvittää automaattisen äänitunnistuksen mahdollisuuksia petolintujen uusien pesien paikantamisen apuna.