SINNE Pölymittareita Kokkolan kaupungin Pitkänsillankadun ilmanlaadunmittausasemalle

Pölymittausantureita asennettin Kokkolan kaupungin virallisen ilmanlaatumittausaseman yhteyteen Pitkänsillankadulle.

Tags: SINNE Projektit