SINNE testimittauksia

Testimittatauksia suoritettiin 11.4.2016 käyttäen Dylos hiukkaslaskureita vertailussa Kokkolan kaupungin Ykspihlajassa olevan virallisen ilmanlaatumittausaseman kanssa.

Tags: SINNE Projektit