28.12.2023

Teollisuuden Big data

Teollisuuden Big data -hankkeen toiminta käynnistynyt

Euroopan unionin osarahoittama 2023 Kokkolan kaupunki

Teollisuuden Big data -hankke on aloittanut toimintansa vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen keskeisenä toiminnan kohteena on teollisuuden tuotantoprosessien tehostaminen dataa hyödyntämällä.

Hanke on lähtenyt käyntiin dataa tuottavan teollisuusprosessin ja siihen liittyvien tekijöiden ja yksityiskohtien hahmottamisesta. Tämä työ on välttämätöntä, jotta ymmärretään millaista dataa ollaan käsittelemässä ja päästään pohtimaan, millaista lisäarvoa datan hyödyntämisellä projektin ensimmäisessä casessa haetaan. Hankkeessa on jo heti alkuvaiheessa lähdetty myös tarkastelemaan, mitkä datan hyödyntämisen työkalut ja teknologiat ovat toimivia teollisuuden prosessista kertyvän datan analysoinnissa ja jalostamisessa.