03.05.2022

YMPYRÄ - Pilottien äänitykset jatkuvat

Äänien tunnistamiseen liittyvä pilotti jatkuu kohteiden esitarkkailulla.