03.05.2022

YMPYRÄ - Pilottien äänitykset jatkuvat

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Äänien tunnistamiseen liittyvä pilotti jatkuu kohteiden esitarkkailulla.