21.04.2022

YMPYRÄ - Hankkeessa kehitettävälle melumittauslaitteistolle uusi 3d-suunniteltu malli

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Hankkeessa kehitettävälle melumittauslaitteistolle suunniteltiin uusi malli. Tarkoituksena on tehdä kalibrointi- sekä tarkistusmittauksien tekeminen mahdollisimman standartoiduksi, jolloin mittaukset suoritetaan jokaisessa juuri samasta paikasta laitteiden kesken. Tässä yliopistokeskuksella 3d-suunnitellussa ja mallissa kaupallinen mittalaite saadaan asennettua helposti mikrofonien keskelle, jolloin mittauset ovat vertailtavissa keskenään.

Hankkeen melumittauslaitteiston uusi design mahdollistaa helpot vertailumittaukset kaupallisella melumittarilla.