01.09.2022

YMPYRÄ - Lepakkoseurantaa Kirkkolehdon kosteikolla

Hankkeessa suoritetaan Kirkkolehdon kosteikon alueella lepakoiden tarkkailuun ja seurantaan liittyvää laitetestausta.

Lepakkodetektori asennettuna.