01.09.2022

YMPYRÄ - Lepakkoseurantaa Kirkkolehdon kosteikolla

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Hankkeessa suoritetaan Kirkkolehdon kosteikon alueella lepakoiden tarkkailuun ja seurantaan liittyvää laitetestausta.

Lepakkodetektori asennettuna.