16.08.2022

YMPYRÄ - Ullavanjärvellä mitataan pinnankorkeutta

Hankkeessa toteutetaan Ullavanjärvellä pnnankorkeusmittauksiin liittyvää pilottia. Testissä olevat laitteet lähettävät datan automaattisesti pitkänkantaman radiotekniikkaa hyödyntäen.

Pinnankorkeusmittalaite asennettuna padon kylkeen.