24.05.2022

YMPYRÄ - Ääniä tunnistavat laitteet testauksessa pilottikohteessa

Tunnistinlaitteet vietiin pilottikohteeseen testaukseen todelliseen ympäristöön. Saatujen tulosten perusteella laitteiston toimintaa voidaan opitmoida ja sen luotettavuutta voidaan parantaa. Pilottikohteissa on asennettuna myös äänitallentimet, joiden dataan havaintoja voidaan peilata.

Esimerkkidataa saaduista havainnoista.