YMPYRÄ-hanke saamassa myönteisen rahoituspäätöksen

”Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on kokouksessaan 10.3.2021 hyväksynyt jättämänne Ympyrä – Älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä -hankkeen (309083) rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin. ”

Hankkeen toiminta tullaan käynnistämään mahdollisimman pian, kun virallinen päätös rahoituksesta saadaan.

Tags: YMPYRÄ