09.02.2024

Data-driven efficiency, productivity and competitiveness

Datasta tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä

Euroopan unionin osarahoittama 2023 Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Informaatioteknologian yksikön Datasta tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä -hanke antaa alueen yrityksille hyvän mahdollisuuden uusien innovaatioiden synnyille.

Nyky-yhteiskunnassa fyysinen ja digitaalinen maailma sulautuvat yhteen luoden kyberfyysisiä systeemejä. Kyberfyysiset systeemit yhdistävät fyysisen maailman laitteiden tuottaman datan tietoteknisten järjestelmien kykyyn analysoida sitä. Tämä yhdistelmä avaa ovia innovaatioille ja lisäarvolle, erityisesti kun IoT-laitteet ja tekoäly astuvat kuvaan.

Hankeen projektipäällikkö Veli-Matti Tornikoski avaa hankkeen mahdollisuuksia liike-elämälle.

Yritysten tarpeisiin suunnatun hankkeen tavoitteena onkin soveltaa kyberfyysisten systeemien elementtejä, kuten IoT-teknologioita, sensoriverkkoja ja tekoälyä, elinkeinoelämän hyödyksi. Kehittämällä näitä teknologioita hankkeessa luodaan innovatiivisia ratkaisuja eri toimialoille, parantaen tuottavuutta ja lisäten kilpailukykyä.

IoT ja tekoäly tarjoavat monipuolisia etuja eri alojen toimijoille. Näitä teknologioita voidaan hyödyntää tuotantoprosessien optimoinnissa, riskien ennustamisessa ja laadunvalvonnassa. Lisäksi ne mahdollistavat ympäristöystävällisempien valintojen tekemisen. Asiakaspalvelun parantaminen, uusien liiketoimintamallien luominen ja tuotteiden kehittäminen ovat myös mahdollisia etuja.

Hankkeen käytännön tulokset ovat merkittäviä. Tarvelähtöisen tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta yritykset voivat hyödyntää uutta teknologiaa tehokkaammin. Kokeilut ja pilotoinnit sekä tiedon levittäminen koulutusten ja seminaarien avulla mahdollistavat tutkimustulosten laajan soveltamisen eri toimialoilla.

Uudet teknologiat eivät ainoastaan tehosta nykyistä liiketoimintaa, vaan niillä on myös pitkän aikavälin vaikutuksia. Säästöt ja tehokkuus parantavat yritysten taloudellista tilaa, kun taas IoT ja tekoäly avaavat oven uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Näin hankkeen tulokset ovat avain menestykseen markkinoilla, tuoden mukanaan innovaatioita ja kestävää kasvua, pohdiskelee Tornikoski.

Juuri alkanut 3-vuotinen hanke on Keski-Pohjanmaan liiton rahoittama EAKR-hanke, jossa on myös mukana Kokkolan kaupunki. Yksin yliopistokeskuksella hanketta ei tulla tekemään, vaan yhteistyötahoja haetaan jo kevään aikana.

Hankkeeseen etsitään datan keräämisestä ja hyödyntämisestä kiinnostuneita yrityksiä, ja niiden kanssa aloitetaan pilotoinnit hankkeen aikana, huikkaa Tornikoski vielä haastattelun päätteeksi.

Extra information

Veli-Matti Tornikoski, project manager