20.11.2020

WinIT

WinIT-hanke on käynnistynyt

WinIT-hanke käynnistyi 1.8.2020. Hanke etsii ratkaisuja ICT-alan korkeakoulutuksen houkuttelevuuden lisäämiseksi naisten näkökulmasta. Naisten suurempi osallistuminen teknologia-alaan ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalitaloudessa edistäisi talouskasvua ja laajempaa sosiaalista kehitystä. Hankkeessa tuodaan esille ICT-alan erityisominaisuuksia, jotka saattaisivat vedota erityisesti naisiin. Toisaalta pyritään kehittämään koulutusta paremmin eri sukupuolille soveltuvaksi. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja jatkuu 31.12.2022 saakka.