26.09.2023

WinIT – Hankkeen raportteja luettavissa

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esr1 Kokkolan kaupunki

Raportit opiskelijakyselystä sekä naisopiskelijoiden ja valmistuneiden naisten haastatteluista ovat nyt luettavissa. Opiskelijakyselyssä selvitettiin opiskelijoiden motiiveja koulutukseen hakeutumisessa sekä toiveita ja mielikuvia ICT-alan työelämästä. Haastattelujen yhteenvedossa on tuotu esiin muutamia tärkeitä haastattelujen teemoja: opiskelupaikan valinta, alanvaihto, opiskelukäytäntöjen sopivuus, työelämä ja tasa-arvo. Lisäksi hanke toteutti yrityshaastattelun yhteistyössä ICT-alan rekrytointihaasteet -projektin kanssa. Keski-Pohjanmaan alueen ICT-alan yritysten edustajat kertoivat näkemyksiään mm. rekrytoinnoista, diversiteetistä, osaamistarpeista ja etätyöstä. Tuloksia on koottu raporttiin.

Opiskelijakyselyn tuloksia

Yhteenveto Women in IT -hankkeen haastatteluista

ICT-alan rekrytointiselvitys Keski-Pohjanmaalla