Opintojen ohjaus

Ohjaajat

Elina Mäkitalo

Tietotekniikan maisterikoulutus

  • HOPSien laatiminen yhdessä opiskelijoiden kanssa
  • Yleinen opintoneuvonta henkilökohtaisissa tapaamisissa (etänä)
    • kurssivalinnat
    • puuttuvat opinnot yms.
  • Yleinen tiedotus koulutusohjelmasta

Jukka Määttälä

Tietotekniikan maisterikoulutus ja avoin yliopisto

  • Tenttijärjestelyt (Maisterikoulutus ja avoin)
  • HOPSien laatiminen yhdessä opiskelijoiden kanssa (avoin)
  • Yleinen opintoneuvonta henkilökohtaisissa tapaamisissa (etänä)
    • kurssivalinnat
    • puuttuvat opinnot yms.
  • Yleinen tiedotus avoimen yliopiston tietotekniikan opinnoista

Jukka Ihalainen

Tietotekniikan maisterikoulutus

  • Koulutussisällön suunnittelu (sensoriverkot)
  • Opetus

Ismo Hakala, Risto Honkanen, Mikko Myllymäki

Tietotekniikan maisterikoulutus

  • Opinnäytetöiden ohjaus
  • Seminaarityöt
  • Opetus

Jari Penttilä

Tietotekniikan maisterikoulutus ja avoin yliopisto

  • Luentojen videointiin liittyvät kysymykset.

Kulloisenkin kurssin opettaja

  • Jokainen opettaja vastaa oman kurssinsa osalta esim. kurssiin liittyvistä asioista ja harjoitustyön ohjauksesta.

Tiedotus

Käytössä oleva kirjallinen materiaali

  • Sähköisenä verkko-oppimisalustalla (Open LMS) paljon materiaalia.
  • IT-tiedekunnasta saatava materiaali (esim. opinnäytetöiden ohjeistus, opinto-oppaat)

Www-sivut

  • Tietotekniikan maisterikoulutuksen sivut osana yliopistokeskuksen sivuja
  • CiNetCampus.fi-sivusto
  • Open LMS -oppimisalusta
    • Opastusta opiskeluun -työtila, joka sisältää opiskelijoita yleisesti askarruttavia asioita

Tilaisuudet, teemapäivät

  • Uusien opiskelijoiden infovideot tallenteina (esim. hakuvaiheessa)
  • Tiedotustilaisuuksia tarpeen mukaan vanhoille opiskelijoille (esim. tutkintorakenneuudistuksesta)

Muut ohjaustahot

  • Esim. yliopiston opiskelijapalvelut, työelämäpalvelut, kansainväliset asiat, YTHS jne.