26.05.2023

YMPYRÄ

YMPYRÄ- Hankkeen ensimmäiset ilmanlaatumittaukset alkoivat

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Ympyrä-hankkeessa on aloitettu ensimmäiset ilmanlaatumittaukset yhteistyössä Kokkolan sataman ja automaatiopalveluja tuottavan Aitomaatio Oy:n kanssa. Pilotin ensimmäisessä vaiheessa Kokkolan satamaan on asennettu ulkoilman ammoniakkipitoisuutta reaaliaikaisesti mittaava sensori. Laite lähettää mittaustiedon suoraan Kokkolan sataman valvomoon, missä voidaan tarvittaessa reagoida nousevaan ammoniakkipitoisuuteen. Ammoniakin pitoisuus ilmassa voi indikoida vuotoa ammoniakkilinjoissa tai ongelmista laivan purussa. Pilotointi jatkuu myöhemmin toisen ammoniakkisensorin asennuksella, jolloin saadaan tietoa erityyppisten laitteiden toiminnasta samassa ympäristössä.

Ympyrä-hankkeen ensimmäinen ilmanlaatua mittaava laitteisto mittaa ja lähettää tietoa ilman ammoniakkipitoisuudesta.

Lisätiedot

Timo Hongell, projektipäällikkö
Mira Hästbacka, koordinaattori