DiVes- LPWAN teknologiaa Kaustisen vesitorniin

Projektissa on asennettu DiVes-projektin verkon LoRaWAN-tukiasema. Kaustisella asennuskohteena toimi Kaustisen Oosinharjun vesitorni. Tukiaseman asentamisen myötä voidaan Kaustisen alueella kokeilla uusia LPWAN-laitteita, jotka mittaavat erilaisia veteen liittyviä suureita ja tuottavat erilaista dataa, lähettäen ne vesitornin kautta esimerkiksi projektissa rakennettavaan taustajärjestelmään jatkojalostusta varten.