23.05.2023

DiVes

DiVes - viemäriverkoston monitorointia IoT-teknologialla Toholammilla

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR

Kunnilla on tarve toteuttaa erilaisia viemäriverkoston mittauksia ruraalialueilla, joissa ei välttämättä ole saatavilla sähköverkkoa. IoT-teknologia mahdollistaa jatkuvatoimisen verkostomittauksen toteuttamisen ilman jatkuvaa verkkovirtaa, patteri- tai akkukäyttöisillä laitteilla.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen IT-yksikkö testaa Toholammin alueella viemäriverkoston pinnankorkeuden automaattista seurantaa. Pinnankorkeus mitataan Kellerin paineanturilla, joka lähetetään LoRAWAN-radioverkkoa hyödyntäen projektin data-alustaan. Data-alustassa kerättyä tietoa voidaan visualisoida ja konfiguroida erilaisia hälytyksiä, jotka voidaan ohjata reaaliaikaisesti esimerkiksi vesilaitoshuoltajan sähköpostiin ja näin voidaan reagoida epänormaaleihin muutoksiin viemäristössä.

Anturilaite ja lisävarusteet: suojaputki, tiivistesukka, putkikärki, 3d-hattu

Uusien viemäripisteiden liittäminen monitoroitavaksi on toteutettavissa ilman aikaavieviä ja kalliita kaapelointeja: Hankittu anturilaite liitetään LoRA network serveriin ja konfiguroidaan lähettämään oikeaan päätepisteeseen, joka voi olla esimerkiksi web-palvelin tms. Tämän jälkeen data käsitellään ja talletetaan tietokantaan, josta se voidaan esimerkiksi tuoda jonkinlaiseen visualisointiin, kuten graafiin. IoT-teknologialla on kustannustehokasta aloittaa uusien viemäripisteiden monitorointi.
Pilotissa Kellerin anturipää asennettiin pohjavesimittauksiin soveltuvaan suojaputkeen ja -sukkaan, estämään anturin likaantumista. Sensorilaitteena toimii Decentlab DL-PR26, johon asennettiin 3 metrin kaapeli. Putken päähän 3d-tulostettiin sopiva suojahattu, jolla voidaan lukita anturi haluttuun korkoon.

Lisätiedot

Veli-Matti Tornikoski, projektipäällikkö