27.04.2023

DiVes

DiVes - DecentLab DL-PR36 kenttätestissä

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto

Projektissa toteutetaan kenttätesti DecentLabin DL-PR36 anturilaitteelle. Aiemmin testattuun DL-PR26 laitteeseen erona on suuremmat mittaussyvyydet mahdollistavan RS-485 väylätekniikan käyttö. Siinä missä DL-PR26 toimii 0...1 bar alueella ja mahdollistaa tarkan mittaustuloksen max kymmenen metriin syvyyteen, PL-PR36 laitteella voidaan saavuttaa paljon pidemmät mittaussyvyydet, joka 300m saakka (0...30 bar) .

DL-PR36 testilaitetta koekäytetään Vetelissä sijaitsevassa n. 20m syvässä pohjaveden pinnankorkeuden tarkastuskaivossa.

DL-PR36 asennettuna kenttätestikohteeseen Vetelissä

Kuten DL-PR26, myös PR-36 käyttää tiedonsiirtoverkkona LoRaWAN-verkkoa. LoRa-teknologia mahdollistaa vähävirtaisen tiedonsiirron laitteen ja LoRa-tukiaseman välillä, siten venyttäen paristokäyttöisen pohjavesianturin toiminta-ajan useiden vuosien mittaiseksi. Kun näytteenottajan ei tarvitse käydä suorittamassa maastomittauksia, säästetään työaikaa ja myös polttoainekustannukset sekä päästöt mittauspisteille kulkemisen johdosta pienenevät. Tavoitteena pilotilla onkin tutkia, millaisia konkreettisia säästöjä esimerkiksi vesilaitokset voisivat saada ottamalla käyttöön automaattista seurantaa maastossa tehtävien käsin suoritettavien mittausten korvaajana. Pilotissa hyödynnetään projektin data-alustaa tulosten reaaliaikaiseen monitoroimiseen

Linkki tuotekuvaukseen Decentlab DL-PR36

Lisätiedot

Veli-Matti Tornikoski, projektipäällikkö