27.05.2023

DiVes

DiVes - Verkostopaineen mittausta LoRaWAN-teknologiaa hyödyntäen

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto

IoT-teknologian kehitys auttaa integroimaan erilaisia monitorointilaitteita vesiekosysteemiin kuuluvien tuotantolaitosten infrastruktuuriin. Olemassa olevat vanhemmat anturit ja automaatiojärjestelmät toimivat hyvin paikallisesti ja suljetummissa , valmistajakohtaisissa ympäristöissä, mutta erilaiset LoRaWAN-verkkoja hyödyntävät laitteet ovat järjestelmäriippumattomampia ja mahdollistavat datan keräämisen sekä tiedon joustavamman hyödyntämisen ketterämmin toimijoiden tarpeisiin.

Decentlab DL-PR21 kuva: Veteli vesi

DiVes-projektissa tutkitaan lämmitysverkoston paineen monitorointia. Projektissa seurataan Vetelin vedellä käytössä olevaa Decentlab DL-PR21 laitetta ja sen tuottamaa mittausdataa.

Anturi on liitetty LoRA-teknologialla projektin käytössä olevaan verkkoserveriin, ja sieltä data ohjataan projektin dives data-alustaan, jota hyödyntämällä voidaan tehdä visualisointeja ja esimerkiksi raja-arvoihin perustuvia hälytyksiä.

DL-PR21 voidaan suoraan liittää G 1/4" kierreliitäntään, tai vaihtoehtoisesti asentaa sellaisenaan esimerkiksi vesitankin pohjalle. Laite lähettää tällä hetkellä 10 minuutin välein veden lämpötilan ja paineen sekä laitteen pariston jännitteen. Mittausvälin ja tiedon lähetysvälin pystyy muuttamaan etänä downlink-viestillä.

G 1/4" liitäntä kytkettynä. Kuvat: Vetelin vesi

Lisätiedot

Veli-Matti Tornikoski, projektipäällikkö